Bu seride ilk 2 sayı ve Rebirth sayısında bize destek olan 
Green Lantern Türkiye facebook sayfasına
 teşekkür ederiz.

TIMARHANE TELİF YEDİ!